Travay nan yon MRF kapab rekonpanse

Talicia Fields – Ft. vo

Yon Objektif diven: Fè travay la

Talicia te kòmanse ak Leadpoint kòm yon trieur epi li te monte rapidman nan konpayi an. Apre 60 jou li te travay jiska Line Lead, 8 mwa apre li te vin Kowòdonatè Mendèv Kontenjan nan sit la, epi 9 mwa apre li te nonmen Manadjè Onsite. Yon pati nan siksè li soti nan eksperyans li kòm yon sipèvizè gadyen ak distri lekòl lokal la ak pwòp sèvis netwayaj li. "Netwaye fatra se terapi pou mwen," li te di. "Mwen te toujou renmen netwaye depi mwen te yon ti fi."

Men, gen plis pase sa. Talicia eksplike, “Mwen se yon travay di devwe ak yon objektif Bondye fè travay la fè.”

Talicia gen yon mantalite siksè. "Li pa fasil pou m triye, men mwen te vin travay chak jou detèmine e mwen vle grandi," li te di, "e se poutèt sa mwen te kapab avanse tèlman vit." Kounye a, kòm Manadjè Onsite, li enspire menm atitid sa a "fè travay la" ak ekip li a ak kliyan Leadpoint la.

Li te fè yon pwen pou pale ak ekip li a sou sa yo vle, sa yo ap chèche, ak bagay yo te kòmanse chanje. Kalite pwodiksyon se yon egzanp. "Mwen te travay ak triyatè yo pou asire ke yo te kapab frape objektif bon jan kalite nou yo," Talicia te di. "Nou te travay sou ti bagay, tankou trape yon sitiyasyon ki ta ka lakòz yon konfiti anvan li te rive epi mete bon moun yo nan bon kote," li te di.

Talicia eseye bay ekip la yon ti tan chak jou sou tout 3 orè pou asire travay la fini. "Yon bon lidè ta dwe dirije depi devan liy lan, menm nan jou difisil yo," li te di. Li te raple yon jou espesifik difisil. "Youn nan klasman mwen yo te di, 'Mwen te sou kite travay la men lè mwen te wè ou vin sou liy lan epi travay avèk nou, sa te fè m 'rete.'," Talicia te di. "Sa fè m 'fyè."

LEADPOINT: YON PATÈ OPERATIVE POU EDE OU KONTWÒLE DEPRI.
Pèfòmans avanse. MINYE RISK.

An nou pale!