Travay nan yon MRF kapab rekonpanse

Rankontre Manadjè lokal nou yo

Tout moun gen yon istwa. Klike sou yon manadjè pou li pa yo.

AB Stifanos – Phoenix

Mete yon egzanp pozitif

Ana Martinez – Clackamas, OSWA

Responsab. San danje. Komèt.

Charles Lively – Chester, VA

Elikoptè, Machin, Motosiklèt & Raft

Christopher Shaw – Plano, TX

Viv lavi ki baze sou sa w ka bay

Dan Adams - Appleton, WI

Tout moun vle santi yo byen

Dann Ruiz – Chicago

Mwen te kòmanse lavi nan yon laj trè jèn

Jeremy Marx - Inver Grove Heights, MN

Yon istwa trè kout: Brothertown Indian Nation

Joe Ortiz, Ekip Sipò pou Operasyon yo

Vwayaje pou Travay. Travay pou vwayaje.

Melissa Vega – Wilbraham, Mass.

Kreye yon anviwònman ankourajan

Michael Nuñez – San Luis Obispo, CA

Nan fen jounen an, Nou tout ale lakay fanmi

Talicia Fields – Ft. vo

Yon Objektif diven: Fè travay la

LEADPOINT: YON PATÈ OPERATIVE POU EDE OU KONTWÒLE DEPRI.
Pèfòmans avanse. MINYE RISK.

An nou pale!