Travay Portal

Preske rive! Tanpri chwazi kalite travay ou enterese pou wè pozisyon ouvè nou yo epi kòmanse pwosesis aplikasyon an.

CHACHE TRAVAY NOU JODI A

Leadpoint espesyalize nan endistri fatra ak resiklaj. Asosye nou yo travay nan gwo echèl Enstalasyon Resiklaj Materyèl oswa MRF, dechaj ak estasyon transfè nan vil atravè peyi a.

CHÈCHE JOBS