Travay nan yon MRF kapab rekonpanse

Nouvèl konpayi

LEADPOINT: YON PATÈ OPERATIVE POU EDE OU KONTWÒLE DEPRI.
Pèfòmans avanse. MINYE RISK.

An nou pale!