Travay nan yon MRF kapab rekonpanse

Ekspètiz la pou bay rezilta

Kit ou bezwen yon nouvo travay oswa yon patnè ki ka ede operasyon ou grandi, ou gen yon avni ak Leadpoint.

Nou ap anboche pou gwo travay pwodiksyon nan resiklaj ak fabrikasyon.

Pou operatè plant yo, mete Leadpoint nan ekip ou a pou amelyore pwodiktivite, efikasite, ak rentabilité.

Moun k ap Chèche Travay

Ap chache yon travay kote ou ka monte? Gade nan Leadpoint! Nou gen djòb soti nan nivo antre jiska manadjè, ak bon salè, benefis, orè fleksib, ak lòt avantaj. Vin rantre nan ekip nou an!

Kliyan

Mete eksperyans ak ekspètiz Leadpoint pou travay nan plant ou a. Apwòch ekip travay wo-pèfòmans nou an ap estabilize mendèv ou. Sipò operasyon nou an ap ede w kontwole depans yo, avanse pèfòmans, ak bese risk.

Logo Livesafe

Filozofi LiveSafe nou an konekte chak anplwaye ak sekirite sou yon nivo pèsonèl epi kreye yon anviwònman ki pi an sekirite pou tout moun. Prensip LiveSafe yo se:

  • Sekirite Premye
  • Gade yon bagay? Di yon bagay!
  • Swiv Règ yo
  • Travay ann ekip

SA KLIYAN NOU YO DI

“Leadpoint gen sousi pou mendèv la ak siksè chak moun. Anpil nan ekip Leadpoint nou an te avèk nou pou 10 ane oswa plis. Yon anplwaye travayè a plen tan san dezòd tradisyonèl la prèske twò bon pou nou kwè. "

Vis Prezidan Resous Imèn

Rechèch Travay nou yo jodi a

Leadpoint espesyalize nan endistri dechè ak resiklaj. Kliyan nou yo opere gwo-echèl Enstalasyon Resiklaj Materyèl oswa MRFs, depotwa yo ak estasyon transfè nan vil atravè peyi an.

Rechèch Travay