Travay nan yon MRF kapab rekonpanse

Yon patnè konfyans

Mendèv Leadpoint a ak solisyon pèfòmans pral optimize operasyon ou, gratis-up tan pou administratè ou a, ak izolasyon ou soti nan risk. Moun nou yo, pwosesis ak teknoloji delivre konesans ak ekspètiz nan ede plant ou a fè nan nivo ki pi wo yo.

Ansanm, nou pral reyalize plis.

Logo Livesafe

Filozofi LiveSafe nou an konekte chak anplwaye ak sekirite sou yon nivo pèsonèl epi kreye yon anviwònman ki pi an sekirite pou tout moun. Prensip LifeSafe yo se:

  • Sekirite Premye
  • Gade yon bagay? Di yon bagay!
  • Swiv Règ yo
  • Travay ann ekip

SA KLIYAN NOU YO DI

“Leadpoint gen sousi pou mendèv la ak siksè chak moun. Anpil nan ekip Leadpoint nou an te avèk nou pou 10 ane oswa plis. Yon anplwaye travayè a plen tan san dezòd tradisyonèl la prèske twò bon pou nou kwè. "

Vis Prezidan Resous Imèn

Rechèch Travay nou yo jodi a

Leadpoint espesyalize nan endistri dechè ak resiklaj. Kliyan nou yo opere gwo-echèl Enstalasyon Resiklaj Materyèl oswa MRFs, depotwa yo ak estasyon transfè nan vil atravè peyi an.

Rechèch Travay